Obnovuje duševní rovnováhu, posiluje imunitu, podporuje tělesný, duševní a duchovní vývoj.

Reiki

Harmonie je pro zdraví člověka velmi důležitá.
Jestliže je totiž naše tělo zablokované, nemůže pak proudit energie.
To bývá příčinou nejrůznějších nemocí.
Pokud se člověk ocitne v nerovnováze, může pomoci právě odblokování energie.
Energie se předává prostřednictvím terapeuta, který energii dodává příjemci.
Je směrována na potřebná místa tak, aby se dosáhlo harmonie a rovnováhy.

Každý z nás ví, jak je důležité najít chvíle klidu a vyrovnání v hektickém životě, který často žijeme. Ráda bych vám představila starodávnou techniku, která právě takový klid nabízí – Reiki.

Co je Reiki a jak nám může pomoci?

Reiki je metoda léčby, která vychází ze znalostí, že každý z nás má svou životní energii. Když je tato energie v rovnováze, cítíme se skvěle, jsme plní vitality a životní radosti. Ale občas se nám stane, že naše energetické pole narazí na překážky, a to může vést k fyzickým i emocionálním problémům.

Dotyk energií

V mém masážním salonu se vám dostane té nejvyšší péče, a právě Reiki je jedním z osvědčených způsobů, jak vám pomoci dosáhnout hlubokého uvolnění. Představte si, že ležíte na masážním stole a kolem vás proudí energie, která se dotýká vašeho těla tam, kde to nejvíce potřebujete. A já, jako váš terapeut, vám tuto energii předávám a směřuji ji k místům, která ji potřebují.

Najděte svou vnitřní rovnováhu

Reiki je cesta k hlubokému uvědomění a harmonii těla i mysli. Každá sezení je jedinečné a přizpůsobené vašim potřebám. Ať už se cítíte unaveně, ztraceně nebo jste zklamaní, Reiki vám může pomoci najít ztracenou rovnováhu a harmonii.

Zkuste se poddat tomuto zázračnému léčení a dovolte mi, abych vám pomohla objevit svět harmonie a klidu v srdci.

Výhody Reiki

výhod Reiki, které mohou mít pro vás zásadní význam:

Harmonizace těla a mysli

Reiki přináší hluboké uvolnění, napomáhá k vyvážení energie v těle a obnovuje duševní klid.

Podpora samoléčebných schopností těla

Reiki může stimulovat tělesné mechanismy, které pomáhají přirozené regeneraci a hojení.

Snížení stresu a napětí

Reiki může pomoci snížit úzkost, napětí a stres, což přispívá k celkovému duševnímu zklidnění.

Posílení životní energie

Zákroky v Reiki mohou obnovit a posílit vaši vnitřní životní energii, což vede k vyšší vitality a energii.

Zlepšení spánku

Mnoho klientek mi sdělilo, že po sezení Reiki lépe spí a cítí se odpočatější.

Emoční a duševní vyvážení

Reiki může podpořit emoční vyladění, pomáhá v zpracování emocí a podporuje mentální klid.

Podpora duchovního růstu

Reiki může být také nástrojem pro osobní a duchovní růst, pomáhá hlubšímu spojení se svým pravým já a vesmírem.

Bezbolestnost a nenáročnost

Reiki je jemná terapie, která je vhodná pro všechny věkové kategorie a nevyžaduje žádné speciální přípravy.

Komplementární terapie

Reiki lze kombinovat s tradičními lékařskými léčbami a jinými alternativními terapiemi pro komplexní přístup k péči.

Duševní rovnováha

Reiki může obnovit a posílit vaši duševní rovnováhu, což vám pomůže lépe zvládat stres a vyrovnávat se s emocemi.

Posílení imunitního systému

Při pravidelném využívání může Reiki podpořit a zpevnit váš imunitní systém.

Celkový vývoj

Reiki nejen podporuje tělesný a duševní vývoj, ale i vývoj duchovní.

Odstranění bolesti

Mnoho mých klientek uvádí, že jim Reiki pomohlo zmírnit nebo dokonce odstranit bolesti.

Stres a bloky

Reiki dokáže účinně rozpouštět mentální a fyzické bloky, což vám pomáhá osvobodit se od stresu.

Samoléčebný proces

Reiki spouští vnitřní samoléčebné procesy těla, což je podporuje v hojení.

Protizávislostní účinky

Pomáhá v boji proti závislostem a negativním postojům.

Univerzální energie

Jedna z nejzajímavějších vlastností Reiki je, že energie může působit kdekoliv a kdykoliv – ať už je to osoba, zvíře, rostlina nebo dokonce kámen. Navíc může energicky nabíjet potraviny či nápoje a neutralizovat potenciální negativní účinky léků.

Pronikavost a flexibilita

Energie Reiki dokáže pronikat různými materiály a dokonce prostorem, což ji činí jedinečnou a univerzálně aplikovatelnou.

  • Reiki je forma alternativní medicíny, vyvinutá v roce 1922 japonským budhistou Mikao Usuim.
  • Metoda předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit.
  • Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální.
  • Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

Reiki – Starodávná umění pro moderní duši

Znáte pocit, když vás unaví moderní život svým shonem a stresem? Mám pro vás řešení, jak se s tím vypořádat a navrátit se zpět k harmonii. Ponořte se do světa Reiki, starodávné japonské praxe, která spojuje tělo, mysl a ducha.

Příběh začíná v Japonsku

Reiki, což ve volném překladu znamená “univerzální životní energie”, má kořeny v japonském buddhismu. Byla vyvinuta v roce 1922, kdy ji založil buddhistický mnich Mikao Usui. Jeho cílem bylo hledání metody, jak harmonizovat tělesnou a duchovní energii, a tím dosáhnout celkové pohody a zdraví.

Energie, čakry a meridiány

Podle učení Reiki má v sobě každý z nás vitální energii, která proudí skrze specifická energetická centra zvaná čakry. Když jsou čakry vyrovnané a v energetických drahách, známých jako meridiány, proudí energie bez překážek, cítíme se zdraví, plní života a v harmonii.

Narušení proudu této energie může způsobit nemoci, nepohodu a stres. A zde vstupuje Reiki – jako most, který vám pomůže obnovit rovnováhu.

Aura – zrcadlo naší duše

Kromě fyzického těla a jeho energetického systému se Reiki soustředí i na auru, což je duchovní pole kolem našeho těla. Aura odraží naše emocionální a duchovní stav, a pokud je v rovnováze, znamená to, že jsme v harmonii jak vnitřně, tak vně.

Reiki je více než jen alternativní léčba. Je to cesta, jak se znovu spojit se svým pravým já, objevit svou vnitřní sílu a najít harmonii. Ať už hledáte úlevu od fyzických bolestí nebo hledáte duchovní osvobození, Reiki vám nabízí cestu k obnově a léčení.

Pět principů:

  • Právě dnes se nehněvej
  • Právě dnes si nedělej starosti
  • Cti své rodiče, učitele a starší
  • Na své živobytí si vydělávej čestným způsobem
  • Buď vděčný za všechna požehnání

Jana-Masaze.cz

Reiki – kontraindikace

Reiki je energetická léčba, která je obvykle považována za bezpečnou pro většinu lidí. Nicméně existují některé situace, kdy by měla být uplatněna opatrnost. Pokud jste majitelkou salonu v Českých Budějovicích, zde jsou některé aspekty, na které byste měla myslet:

Akutní zdravotní problémy

Ačkoli Reiki může být užitečná pro lidi s různými chronickými onemocněními, u pacientů s akutními zdravotními problémy, např. srdečními onemocněními, by měla být uplatněna opatrnost. Vždy doporučuji konzultaci s lékařem před zahájením léčby Reiki.

Psychické onemocnění

Lidé s vážnými psychickými onemocněními by měli být léčeni Reiki jen s plným porozuměním a souhlasem lékaře.

Náhrada lékařské péče

Reiki by nikdy neměla nahradit konvenční lékařskou péči. Je důležité mít na paměti, že Reiki je doplňková terapie a měla by být považována za součást celkové léčby, nikoli za jedinou léčbu.

Těhotenství

Ačkoli mnoho žen úspěšně využívá Reiki během těhotenství k relaxaci a podpoře celkové pohody, doporučuji těhotným ženám konzultovat se svým gynekologem před zahájením sezení Reiki.

Po operaci

Po chirurgických zákrocích je důležité nechat tělo dostatečně zotavit. Ačkoli Reiki může pomoci v procesu hojení, měla by být provedena s opatrností, aby neovlivnila proces hojení.

Je nezbytné chápat, že masáže, i když mohou být účinným doplňkem pro udržení zdraví, nejsou náhradou za odbornou lékařskou péči. Naše služby jsou zaměřeny na podporu pohody a prevenci, ale nemohou nahradit léčebné metody a léky předepsané kvalifikovaným lékařem.

Závěrem bych chtěla říci, že ačkoli Reiki je obvykle považována za bezpečnou metodu, je důležité vzít v úvahu individuální potřeby a okolnosti každého klienta.