Každý z Vás je schopen se zbavit problémů, stresů, tlaku a začít život svůj život naplno.

 

Jak by se vám líbilo, kdybyste se mohli zbavit všech myšlenek, při kterých se necítíte dobře?

Jak by se vám líbilo poznat metodu, pomocí které spustíte smazání všech nepříjemností a tíživých situací ve svém životě?

 

Co je Access Bars®?

 • Access Bars® je patentovaná technika na bázi kvantové terapie.
 • Během ošetření se terapeut dotýká bodů na hlavě, jemnými dotyky uvolňuje zablokovanou energii.
 • Ošetření je vhodné pro děti, dospívající, dospělé, seniory, dokonce i pro těhotné.
 • Jednotlivé body souvisí s oblastmi života, jako jsou vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, kreativita, sny apod.
 • Odstraňuje limity, můžete se otevřít se všem možnostem, které si dokážete ve svém životě představit.

 

 

Zakladatel metody Access Bars® Gary Douglas říká:

“ Vaše volba je to, co tvoří Vaši budoucnost.
Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí,
že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod.

Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali,
vytvořila to, co žijeme dnes.

Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost“.

 

Jaký je průběh terapie Access Bars®?

 • Metodu Access Bars® provádím v klidném a příjemném prostředí. Položím Vás na lehátko na záda a přikládám své ruce na konkrétní body na hlavě. Po celou dobu terapie se nemluví.
 • Postupně se lehce dotýkám 32 specifických bodů, tzv. „Bars“, na hlavě. Tyto cílené doteky aktivizují elektromagnetickou složku myšlenek, pocitů a emocí.
 • Každý bod ovlivňuje jinou oblast života – je vstupní branou a zároveň i výstupním místem různých emocí, vzorců, potenciálů, programů, témat, oblastí života, schopností, ale i bloků…
 • Access Bars® uvolní a rozproudí energii, která je potřebná k naší životní rovnováze a harmonii. Otevírá vědomí tak, abychom život tvořili s lehkostí a radostí. Zaměřuje se na vědomé i na nevědomé záležitosti.
 • Body na hlavě jsou něco jako počítačová databanka všech myšlenek, emocí, pocitů, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, které přejímáme od ostatních ať už vědomě či nevědomě, a které v nás zůstávají uloženy.
 • Při terapii se jemným dotykem správné kombinace bodů rozproudí energie, informace s negativním nábojem mizí podobně, jako když stisknete klávesu delete na počítači. Nepotřebné informace se vymažou a uvolní se prostor.
 • Nejdříve jemný dotek nastartuje proces, při kterém dochází k uvolnění a vyčištění základních myšlenek, pocitů a emocí. Postupně dochází ke zrušení našich omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě vytváříme, a které nám brání žít šťastný život. Odchází vše, co je připraveno, našeho života odejít, vše, co už nám neslouží.
 • V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám, a i vy se stáváme jinými, lepšími. Změní se Váš dosavadní způsob nahlížení na život. Celý váš život se může změnit.
 • Access Bars® Vám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech Vašeho života.
 • Celkový stav těla a duše se zharmonizuje podle Vašich vnitřních priorit.

 

Jak se budu cítit po terapii Access Bars®?

 • Po terapii se budete cítit uvolněně, spokojeně a bezstarostně.
 • Někdy se stává, že nebudete schopni své pocity bezprostředně po terapii vyjádřit, pouze vnímáte, že se cítíte „JINAK“ (v pozitivním smyslu slova).

 

Pro koho je metoda Access Bars® vhodná?

 • Jak už jsem se zmínila na začátku, terapie je vhodná:
 • pro děti,
 • pro dospívající,
 • pro dospělé,
 • pro seniory,
 • pro těhotné ženy,
 • pro autisty,
 • pro lidi s Alzheimerem
 • Tato metoda je také vhodná u toho, kdo nechce procházet „klasickou“ terapií a nořit se do hlubin svého podvědomí, procházet minulost, prožívat nepříjemné okamžiky svého života.

 

Účinky terapie Access Bars®:

 • Uvolnění stresu a napětí
 • Odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie
 • Odbourání únavy a vyčerpanosti, nedostatku životní energie
 • Odstranění bolestí různých částí těla
 • Odstranění nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy
 • Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po lékařských zákrocích či úrazech
 • Zklidnění hyperaktivity u dětí
 • Pomoc při obtížných životních situacích
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni

 

Access Bars® a děti

 • Ošetření je vhodné pro nejen dospělé i hlavně pro děti.
 • U dětí dochází ke spuštění bodů Access Bars® zpravidla zvlášť lehce. Jsou spontánnější a nezatíženější, a proto u nich spouštěcí body pracují mnohem rychleji než u dospělých. Ještě neuvažují o tom, co je a není možné.  
 • Děti mají dokonce úžasnou schopnost se Access Bars® rychle naučit a praktikovat i samy.

 

Access Bars® a těhotenství

 • Těhotným ženám terapie pomáhá ke snazšímu, pohodovějšímu a rychlejšímu porodu.
 • V těhotenství je totiž žena mnohem citlivější a vnímavější k názorům a informacím kolem těhotenství, porodu a péče o miminko.
 • Access Bars® uvolní všechny Vaše omezující myšlenky, pocity a emoce a zbaví Vás nepohodlí ve Vašem těle.
 • Prožijete těhotenství snadněji, porod bude kratší a Vaše tělo se bude hojit rychleji.

 

Jak dlouho trvá účinek terapie Access Bars®?

 • Po terapii Access Bars®, budou Vaše energetické dráhy pokračovat v uvolňování zablokované energie napořád, výsledek je tedy trvalý. Nejsilnější účinek trvá asi měsíc. Vícenásobným opakováním ošetření se odbourává stále více a více bloků. Nakolik si dovolíte využít pro sebe revoluční i jednoduché nástroje kvantových procesů, s nimiž se zde seznámíte, mohou se dít ve vašem životě veliké věci.  
 • Po každém dalším zopakování je efekt dynamičtější.
 • Doporučují se 3 terapie.

 

Jak často je dobré terapii Access Bars® opakovat?

 • Každá terapie je jako odloupnutí další vrstvy cibule. Sami se můžete rozhodnout, kolik sezení potřebujete či chcete absolvovat.
 • Je to zcela individuální, nechte se vést svou vlastní intuicí.
 • V ideálním případě se však ošetření doporučuje absolvovat po jakémkoliv prožitém traumatu nebo šoku.

 

 

Jana-Masaze.cz